top of page

Корпоративне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає юридичні послуги в галузі корпоративного права у багатьох напрямках:

Корпоративний консалтинг

Консультування з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні.

Підготовка проектів документів для створення, реєстрації компаній, а також для початку господарської діяльності, зокрема установчих документів, протоколів, локальних нормативних актів.

Реєстрація юридичних осіб (компаній) всіх організаційно-правових форм, а також відособлених підрозділів.

Представництво іноземних компаній, акредитація представництв іноземних компаній, банків.

Правовий супровід створення холдингових компаній, об'єднань юридичних осіб, спільних підприємств, компаній по управлінню активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів і реєстрацію випусків цінних паперів.

Правовий супровід реорганізації та ліквідації компаній.

Підготовка, скликання і проведення загальних зборів акціонерів (учасників).

Здійснення юридичних процедур при купівлі-продажу корпоративних прав, у тому числі побудова структури угоди та надання повної юридичної підтримки в ході переговорів по придбанню і процесу оформлення документації.

Юридичне консультування з питань реструктуризації бізнесу.

Правовий аудит компаній.

Операції з цінними паперами

Юридичний супровід угод з цінними паперами, в тому рахунку з векселями.

Правовий супровід емісій цінних паперів та надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів.

Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів і анулюванні випуску акцій.

Представництво інтересів клієнтів в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України та її територіальних підрозділів.

Юридичний супровід інвестиційної діяльності

Консультування з питань інвестування, порядку повернення інвестицій, отриманого інвестором прибутку, дотримання вимог валютного контролю.

Відкриття інвестиційних рахунків.

Реєстрація іноземних інвестицій.

Одержання ліцензій Національного банку України для інвестування за кордоном та здійснення інших валютних операцій.

 

Оформлення трудових відносин з органами управління

Розробка трудових контрактів з керівниками та членами органів управління.

Юридичний супровід припинення трудових відносин.

Консультування з питань працевлаштування іноземних громадян і одержання дозволів на працевлаштування, посвідки на проживання.

bottom of page