top of page

Цінні папери та фінансові установи

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає консультації з питань реєстрації та обігу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, іпотечних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і фінансових інструментів, а також реєстрації фінансових установ:

Розробка схем оптимізації господарської діяльності за допомогою цінних паперів

Розробка схем оптимізації оподатковування й грошових потоків юридичної особи із застосуванням цінних паперів.

Розробка схем самофінансування з використанням інститутів спільного інвестування. Розробка програм альтернативного кредитування за допомогою акцій, облігацій.

 

Реєстрація випусків цінних паперів

Супровід реєстрації відкритого і закритого випуску облігацій.

Супровід реєстрації інвестиційних сертифікатів, акцій.

 

Реєстрація фінансових установ

Cтворення компаній по керуванню активами з реєстрацією закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду (венчурного фонду).

Правовий супровід створення професійних учасників фондового ринку (торгівля цінними паперами).

Правовий супровід створення фінансових установ з правом управління майна при будівництві житла (фондів фінансування будівництва).

 
Супровід операцій із цінними паперами

Складання договорів, що регулюють відносини емітента (інвестора) з учасниками ринку цінних паперів.

Представництво інтересів емітента в питаннях, пов'язаних із правопорушеннями на ринку цінних паперів.

 

Фінансові послуги в сфері іпотеки

Розробка і юридичний супровід іпотечного кредитування.

Формування механізмів іпотечного кредитування у взаєминах «продавець-покупець-банк».

Розробка схем банківського рефінансування з використанням цінних паперів, а також альтернативного кредитування учасників товарного ринку.

Супровід операцій з іпотечними цінними паперами (заставними, іпотечними облігаціями, іпотечними сертифікатами з фіксованою прибутковістю, іпотечними сертифікатами участі). Формування і робота з іпотечними моделями (консолідованим іпотечним боргом та іпотечним пулом).

 

Фінансові послуги в сфері будівництва

Індивідуальний підбір оптимального фінансового рішення з використанням цінних паперів (облігацій, акцій, інвестиційних сертифікатів, векселів) або фінансових інструментів (опціонів), фінансових установ. Формування фінансової моделі застосування цільових, дисконтних облігацій з метою фінансування будівництва з наступним супроводом його операцій по розміщенню і погашенню (анулюванню) цінних паперів.

bottom of page