top of page

Представництво в судах

Компанія „Андрій Мягкий і партнери” пропонує послуги по захисту прав і законних інтересів в судах у порядку адміністративного, цивільного, кримінального та господарського судочинства. Правова допомога надається у всіх судових інстанціях України, третейських судах, а також у Європейському Суді з прав людини:

Досудове врегулювання спорів

Надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях.

Здійснення правової експертизи документів.

Визначення можливих варіантів врегулювання спірних питань у досудовому порядку.

Участь у переговорах по досудовому врегулюванню спорів.

Підготовка угоди про мирне врегулювання суперечки.

Правова допомога в справах про адміністративні правопорушення

Захист прав та законних інтересів клієнта при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності.

Оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

Правова допомога у кримінальних провадженнях

Захист прав та законних інтересів підозрюваного на стадії досудового розслідування.

Захист прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого у всіх судових інстанціях.

Представництво й захист у кримінальному провадженні прав та інтересів заявників, потерпілих, свідків, цивільних позивачів (відповідачів)

Правова допомога, пов'язана із зверненням за захистом від порушень прав та основоположних свобод до Європейського Суду з прав людини.

Представництво в судах по адміністративних, цивільних, господарських справах:

Збір, аналіз доказів та визначення тактики ведення справи в суді.

Підготовка і пред'явлення позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду.

Вивчення, аналіз позовної заяви, поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень.

Участь у розгляді справ в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, постанов, ухвал суду, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, заява клопотань і відводів, дача усних і письмових пояснень, а також реалізація інших процесуальних прав клієнта.

Консультування клієнтів щодо можливості/необхідності зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред'явлення зустрічного позову, укладення мирової угоди в ході судового розгляду, а також процесуальне оформлення зазначених дій.

Консультування клієнтів з питань зупинення й закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду.

Оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному/касаційному порядку.

Підготовка заперечень на апеляційну/касаційну скаргу процесуального супротивника.

bottom of page