top of page

Господарське і договірне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” пропонує юридичні послуги із супроводу різних разових комерційних транзакцій і комплексному супроводу господарської діяльності:

 

Договірна робота

Участь у переговорах щодо укладання різних видів договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

Підготовка договорів купівлі-продажу, надання послуг, оренди, позики, будівельного підряду, інвестиційних, лізингових контрактів, агентських, дистрибуторських угод і т.д.

Консультування з питань застосування різних способів забезпечення виконання договірних зобов'язань.

 

Комплексний правовий консалтинг

Вибір оптимальних форм реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності і мінімізації оподатковування при здійсненні угоди.

Участь у проведенні різнопланових юридичних аудитів.

 

Ліцензування й сертифікація

Консультування з питань необхідності процедур ліцензування і сертифікації в Україні.

Підготовка пакета документів і виконання всіх процедур, пов'язаних з одержанням ліцензій.

Представництво клієнта при розгляді спорів пов'язаних, з одержанням ліцензій або сертифікатів.

 

Міжнародні судові і третейські процедури

Складання арбітражних застережень і застережень про підсудність.

Представництво клієнтів як позивачів і відповідачів у судових процесах з іноземним елементом, інституціональних і ad hoc міжнародних комерційних арбітражних процесах.

Ведення справ по визнанню і виконанню іноземних судових рішень, арбітражних угод і рішень.

 

Супровід зовнішньоекономічної діяльності

Комплексне консультування резидентів і нерезидентів з питань, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю на території України.

Складання і експертиза зовнішньоекономічних контрактів.

Консультування з питань оптимізації митних платежів, митного регулювання, здійснення експортно-імпортних операцій.

Юридичне забезпечення зовнішньоекономічних валютно-кредитних операцій.

 

Правове забезпечення дотримання антимонопольного законодавства

Отримання дозволів Антимонопольного комітету України на здійснення економічної концентрації.

Правовий аудіт з питань дотримання вимог антимонопольного законодавства.

Представництво інтересів в судах у справах щодо порушень антимонопольного законодавства.

bottom of page