top of page

Ваш стратегічний партнер

Які б труднощі ви не відчували, ми маємо необхідні ресурси та досвід для вирішення будь-яких юридичних питань. Ознайомтеся з інформацією про наші послуги нижче та зв'яжіться з нами, якщо у вас є запитання чи особливі побажання.

 • Представництво в судах

Компанія „Андрій Мягкий і партнери” пропонує послуги по захисту прав і законних інтересів в судах у порядку адміністративного, цивільного, кримінального та господарського судочинства. Правова допомога надається у всіх судових інстанціях України, третейських судах, а також у Європейському Суді з прав людини: - Досудове врегулювання спорів. - Надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях. - Здійснення правової експертизи документів. - Визначення можливих варіантів врегулювання спірних питань у досудовому порядку. - Участь у переговорах по досудовому врегулюванню спорів. - Підготовка угоди про мирне врегулювання суперечки. - Правова допомога в справах про адміністративні правопорушення - Захист прав та законних інтересів клієнта при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності. - Оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. - Правова допомога у кримінальних провадженнях - Захист прав та законних інтересів підозрюваного на стадії досудового розслідування. - Захист прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого у всіх судових інстанціях. - Представництво й захист у кримінальному провадженні прав та інтересів заявників, потерпілих, свідків, цивільних позивачів (відповідачів) - Правова допомога, пов'язана із зверненням за захистом від порушень прав та основоположних свобод до Європейського Суду з прав людини. - Представництво в судах по адміністративних, цивільних, господарських справах: - Збір, аналіз доказів та визначення тактики ведення справи в суді. - Підготовка і пред'явлення позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду. - Вивчення, аналіз позовної заяви, поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень. - Участь у розгляді справ в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, постанов, ухвал суду, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, заява клопотань і відводів, дача усних і письмових пояснень, а також реалізація інших процесуальних прав клієнта. - Консультування клієнтів щодо можливості/необхідності зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред'явлення зустрічного позову, укладення мирової угоди в ході судового розгляду, а також процесуальне оформлення зазначених дій. - Консультування клієнтів з питань зупинення й закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду. - Оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному/касаційному порядку. - Підготовка заперечень на апеляційну/касаційну скаргу процесуального супротивника.

 • Податкове право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає широкий спектр послуг у сфері оподатковування. Наші консультації допоможуть вашому бізнесу не розгубитися  у великому світі податків української та закордонної економіки: Податок на додану вартість Консультування клієнтів по стягненню податку на додану вартість і інших непрямих податків на території України. Консультування клієнтів з питань оподатковування експортних і імпортних операцій. Супровід операцій по відшкодуванню податку на додану вартість. Податок на прибуток підприємств Консультування клієнтів по всіх видах угод і операцій. Консультування клієнтів по оподатковуванню іноземних компаній та їхніх представництв на території України. Консультування клієнтів по застосуванню міжнародних угод про запобігання подвійного оподатковування. Податкове планування ​ Розробка корпоративних структур, бізнес-моделювання. Реструктуризація бізнесу з урахуванням оптимальних податкових наслідків. Податкове планування, зокрема, розробка ефективних податкових структур для різних видів угод і операцій. Податкове планування діяльності клієнтів на території України й за її межами. Реалізація запропонованих структур. Податкове планування для приватних осіб ​ Планування доходів і витрат для приватних осіб. Ведення податкової документації, надання податкової звітності. Суперечки з податковими органами ​ Юридичний супровід при проведенні перевірок контролюючими органами. Юридичний супровід при оскарженні рішень податкових органів у рамках адміністративної процедури. Представництво інтересів клієнтів у судових процесах.

 • Реструктуризація та Банкрутство

Системні процеси і тенденції в економіці України в останні роки спричинили зростання попиту на юридичні послуги з реструктуризації проблемної заборгованості та юридичного супроводу процедури банкрутства. Адвокатська компанія «Андрій Мягкий і Партнери» пропонує повний комплекс послуг у сфері процедур реструктуризації та банкрутства неплатоспроможного боржника. Для кожного клієнта ми розробляємо комплексну стратегію, яка поєднує судові та позасудові методи, а також проводимо складні переговори щодо реструктуризації заборгованості та забезпечуємо повний супровід процедури банкрутства. Завдяки багаторічному унікальному досвіду в різних видах фінансових транзакцій фахівці компанії «Андрій Мягкий і Партнери» на високому професійному рівні представляють інтереси як боржників, так і кредиторів, а також виступають у ролі арбітражних керуючих. Ми знаємо, що у веденні справ про реструктуризацію та банкрутство важливо розуміти специфіку бізнесу кожного клієнта, адже саме це дозволяє успішно представляти його інтереси у ході справи, починаючи від ініціювання процедури і закінчуючи продажем активів, санацією або ліквідацією підприємства. Наша компанія працює з експортно-кредитними агенціями, державними установами, страховими компаніями, поручителями і позичальниками у банківському, державному і страховому секторах економіки. Також ми супроводжуємо процеси реструктуризації міжнародної заборгованості та продажу проблемних активів. Завдяки такому різнобічному досвіду юридичної роботи в різних галузях наші фахівці справді розуміють потреби клієнтів і розробляють найбільш ефективні стратегії реструктуризації проблемної заборгованості в кожному окремому випадку. Наші основні послуги у сфері реструктуризації та банкрутства: ведення справ про банкрутство, у тому числі захист прав кредиторів, відстоювання кредиторських вимог у судах; послуги арбітражних керуючих; оцінка фінансового стану бізнесу, активів підприємств; допомога в реструктуризації активів, що належать боржникам; супровід відчужень активів підприємств-боржників на конкурсах, аукціонах, торгах, списаннях, прямих продажах; розробка і виконання плану санації; кримінальні провадження, пов'язані з процедурою банкрутства; судова реструктуризація.

 • Господарське і договірне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” пропонує юридичні послуги із супроводу різних разових комерційних транзакцій і комплексному супроводу господарської діяльності: Договірна робота Участь у переговорах щодо укладання різних видів договорів. Правовий аналіз укладених договорів. Підготовка договорів купівлі-продажу, надання послуг, оренди, позики, будівельного підряду, інвестиційних, лізингових контрактів, агентських, дистрибуторських угод і т.д. Консультування з питань застосування різних способів забезпечення виконання договірних зобов'язань. Комплексний правовий консалтинг Вибір оптимальних форм реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності і мінімізації оподатковування при здійсненні угоди. Участь у проведенні різнопланових юридичних аудитів. Ліцензування й сертифікація Консультування з питань необхідності процедур ліцензування і сертифікації в Україні. Підготовка пакета документів і виконання всіх процедур, пов'язаних з одержанням ліцензій. Представництво клієнта при розгляді спорів пов'язаних, з одержанням ліцензій або сертифікатів. Міжнародні судові і третейські процедури Складання арбітражних застережень і застережень про підсудність. Представництво клієнтів як позивачів і відповідачів у судових процесах з іноземним елементом, інституціональних і ad hoc міжнародних комерційних арбітражних процесах. Ведення справ по визнанню і виконанню іноземних судових рішень, арбітражних угод і рішень. Супровід зовнішньоекономічної діяльності Комплексне консультування резидентів і нерезидентів з питань, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю на території України. Складання і експертиза зовнішньоекономічних контрактів. Консультування з питань оптимізації митних платежів, митного регулювання, здійснення експортно-імпортних операцій. Юридичне забезпечення зовнішньоекономічних валютно-кредитних операцій. Правове забезпечення дотримання антимонопольного законодавства Отримання дозволів Антимонопольного комітету України на здійснення економічної концентрації. Правовий аудіт з питань дотримання вимог антимонопольного законодавства. Представництво інтересів в судах у справах щодо порушень антимонопольного законодавства.

 • Цінні папери та фінансові установи

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає консультації з питань реєстрації та обігу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, іпотечних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і фінансових інструментів, а також реєстрації фінансових установ: Розробка схем оптимізації господарської діяльності за допомогою цінних паперів Розробка схем оптимізації оподатковування й грошових потоків юридичної особи із застосуванням цінних паперів. Розробка схем самофінансування з використанням інститутів спільного інвестування. Розробка програм альтернативного кредитування за допомогою акцій, облігацій. Реєстрація випусків цінних паперів Супровід реєстрації відкритого і закритого випуску облігацій. Супровід реєстрації інвестиційних сертифікатів, акцій. Реєстрація фінансових установ Cтворення компаній по керуванню активами з реєстрацією закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду (венчурного фонду). Правовий супровід створення професійних учасників фондового ринку (торгівля цінними паперами). Правовий супровід створення фінансових установ з правом управління майна при будівництві житла (фондів фінансування будівництва). Супровід операцій із цінними паперами Складання договорів, що регулюють відносини емітента (інвестора) з учасниками ринку цінних паперів. Представництво інтересів емітента в питаннях, пов'язаних із правопорушеннями на ринку цінних паперів. Фінансові послуги в сфері іпотеки Розробка і юридичний супровід іпотечного кредитування. Формування механізмів іпотечного кредитування у взаєминах «продавець-покупець-банк». Розробка схем банківського рефінансування з використанням цінних паперів, а також альтернативного кредитування учасників товарного ринку. Супровід операцій з іпотечними цінними паперами (заставними, іпотечними облігаціями, іпотечними сертифікатами з фіксованою прибутковістю, іпотечними сертифікатами участі). Формування і робота з іпотечними моделями (консолідованим іпотечним боргом та іпотечним пулом). Фінансові послуги в сфері будівництва Індивідуальний підбір оптимального фінансового рішення з використанням цінних паперів (облігацій, акцій, інвестиційних сертифікатів, векселів) або фінансових інструментів (опціонів), фінансових установ. Формування фінансової моделі застосування цільових, дисконтних облігацій з метою фінансування будівництва з наступним супроводом його операцій по розміщенню і погашенню (анулюванню) цінних паперів.

 • Трудове право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає юридичні послуги з різних питань трудових відносин: Консультування з питань трудового законодавства України і зарубіжних країн. Узгодження питань найму персоналу в іноземні компанії з органами виконавчої влади України; Розробка колективних договорів і супровід процесу їх укладення. Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про персонал, трудових інструкцій, трудових договорів (контрактів). Здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв'язку з реорганізацією підприємств, у тому числі в зв'язку зі скороченням штату чи чисельності працівників. Здійснення юридичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій із профспілковими органами. Представництво інтересів клієнтів при виникненні колективних трудових спорів (конфліктів).

 • Авторське право і медіа право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” завжди готова допомогти своїм клієнтам у сфері авторського права й медіа-права. Ми можемо представляти інтереси телерадіоорганізацій, різноманітних друкованих видавництв, виробників і дистриб'юторів програмного забезпечення, дизайнерських студій, розробників Інтернет сайтів, продакшн-студій, провайдерів мобільного контента, рекламних агенцій: Договірна робота: Розробка всіх видів договорів у сфері авторського права й суміжних прав (ліцензійних договорів, договорів про відступлення прав, договорів авторського права та інших), договорів про придбання прав на формати телевізійних передач, серіалів.Підготовка договорів про поширення телерадіопрограм в ефірних, кабельних, супутникових системах, у мережі Інтернет і т.д. Договірне оформлення відносин у сфері реклами, спонсорства, продакт-плейсмента. Договірне оформлення кожного етапу діяльності друкованого ЗМІ. Законопроектна і аналітична діяльність: Участь в розробці законопроектів у сфері телебачення й радіомовлення, кінематографії, авторського права і суміжних прав. Моніторинг і аналіз законопроектів в галузі ЗМІ, авторського права й суміжних прав Правовий аудит: Правовий аудит діяльності компаній у галузі авторського права й суміжних прав. Правовий консалтинг: Консультування клієнтів з правових аспектів ведення бізнесу в сфері телерадіомовлення, кінематографії і видавничої справи. Консультування клієнтів з питань авторського права і суміжних прав, починаючи від підтвердження авторства на здобуток і закінчуючи вибором оптимального механізму захисту порушених прав. Правовий супровід діяльності клієнтів із створення, придбання та використання об'єктів авторського права і/або суміжних прав, в тому числі супровід переговорів з виробниками і дистрибуторами відповідного продукту. Податкове планування і оптимізація оподаткування в сфері створення та використання об'єктів авторського права і/або суміжних прав. Представництво: Представництво інтересів клієнтів у відносинах з організаціями колективного управління авторськими і суміжними майновими правами. Представництво інтересів клієнтів в державних органах, зокрема в сфері ліцензування телерадіомовлення і реєстрації (перереєстрації) друкованих ЗМІ. Представництво клієнтів на всіх стадіях досудового врегулювання спорів, що виникають у сфері авторського права й суміжних прав. Представництво інтересів клієнтів у судах загальної юрисдикції, господарських судах і третейських судах.

 • Корпоративне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає юридичні послуги в галузі корпоративного права у багатьох напрямках: Корпоративний консалтинг: Консультування з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні. Підготовка проектів документів для створення, реєстрації компаній, а також для початку господарської діяльності, зокрема установчих документів, протоколів, локальних нормативних актів. Реєстрація юридичних осіб (компаній) всіх організаційно-правових форм, а також відособлених підрозділів. Представництво іноземних компаній, акредитація представництв іноземних компаній, банків. Правовий супровід створення холдингових компаній, об'єднань юридичних осіб, спільних підприємств, компаній по управлінню активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів і реєстрацію випусків цінних паперів. Правовий супровід реорганізації та ліквідації компаній. Підготовка, скликання і проведення загальних зборів акціонерів (учасників). Здійснення юридичних процедур при купівлі-продажу корпоративних прав, у тому числі побудова структури угоди та надання повної юридичної підтримки в ході переговорів по придбанню і процесу оформлення документації. Юридичне консультування з питань реструктуризації бізнесу. Правовий аудит компаній. Операції з цінними паперами: Юридичний супровід угод з цінними паперами, в тому рахунку з векселями. Правовий супровід емісій цінних паперів та надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів. Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів і анулюванні випуску акцій. Представництво інтересів клієнтів в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України та її територіальних підрозділів. Юридичний супровід інвестиційної діяльності: Консультування з питань інвестування, порядку повернення інвестицій, отриманого інвестором прибутку, дотримання вимог валютного контролю. Відкриття інвестиційних рахунків. Реєстрація іноземних інвестицій. Одержання ліцензій Національного банку України для інвестування за кордоном та здійснення інших валютних операцій. Оформлення трудових відносин з органами управління: Розробка трудових контрактів з керівниками та членами органів управління. Юридичний супровід припинення трудових відносин. Консультування з питань працевлаштування іноземних громадян і одержання дозволів на працевлаштування, посвідки на проживання.

 • Кримінальний процес

Адвокатською компанією надається повний спектр юридичних послуг із захисту та представництва у кримінальному судочинстві, зокрема: Захист від кримінального переслідування на всіх стадіях кримінального провадження, участь адвоката під час досудового розслідування, судових рішень, у тому числі у Верховному Суді України. Представництво й захист у кримінальному провадженні прав та інтересів заявників, потерпілих, свідків, цивільних позивачів (відповідачів). Правова допомога, пов'язана із зверненням за захистом від порушень прав та основоположних свобод до Європейського Суду з прав людини.

 • Цивільне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” займається такими питаннями у сфері цивільного права: Визнання договорів недійсними (договори купівлі-продажу, дарування, позики та інш.). Стягнення коштів по договорам позики, розписках і т.п. Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженям здоров'я. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди (в т.ч. згідно Закону України “Про захист прав споживачів”). Захист честі та гідності

 • Адміністративне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” у галузі адміністративного права надає наступні послуги: Консультування з питань прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування. Розробка проектів рішень органів державної влади та місцевого самоврядування. Представництво інтересів клієнта в органах державної влади та місцевого самоврядування. Оскарження рішень, дій, бездіяльності державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб. Консультування

 • Нерухомість, будівництво і земельне право

Юридична компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає юридичну підтримку клієнтам з питань нерухомості, будівництва і земельного права: Договірна робота: Юридичний супровід купівлі-продажу, оренди, іпотеки, інших транзакцій, пов'язаних з нерухомим майном. Підготовка договорів з урахуванням інтересів продавця, покупця, орендодавця, орендаря і т.д. Оформлення прав: Юридичний супровід процедури відводу земельних ділянок. Правовий супровід процесу оформлення права власності на об'єкти нерухомості. Супровід процедури одержання дозвільних документів на будівництво, реконструкцію, ремонт. Правовий аудит: Правова експертиза правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості. Аналіз ризиків участі в будівництві з урахуванням особливостей конкретних об'єктів. Правовий консалтинг: Консультування з питань зміни цільового призначення земельних ділянок. Консультування з питань оподатковування операцій з нерухомістю. Консультування з питань керування об'єктами нерухомості. Консультування щодо оптимальних організаційно-правових форм здійснення інвестиційної діяльності в сфері будівництва. Консультування з питань введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Юридичний супровід діяльності іноземних громадян, іноземних і міжнародних компаній, посольств, інших суб'єктів приватного і публічного права з питань, пов'язаних з нерухомим майном. Правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб з питань проектування об'єктів будівництва, узгодження і затвердження проектної документації, висновку, договорів та інших аспектів організації і ведення будівельного процесу. Представництво: Представництво інтересів клієнтів в органах влади з питань реалізації прав на землю, відносин із проектними організаціями. Представництво інтересів клієнтів у переговорах і здійснення інших юридичних процедур, пов'язаних з операціями з усіма видами нерухомості. Представництво інтересів клієнтів у судах загальної юрисдикції, а також господарських судах під час розгляду спорів у сфері нерухомості й будівництва.

 • Сімейне право

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає правову допомогу в області сімейних правовідносин, включаючи наступні види послуг: Консультування стосовно захисту прав суб'єктів сімейних відносин та охорони сім'ї. Розробка проектів шлюбних контрактів та інших видів договорів. Сприяння вирішеню подружжям конфліктних ситуацій в сім'ї. Захист прав та представництво інтересів всіх членів сім'ї в судах, органах прокуратури. Представництво интересів всіх членів сім'ї в органах опіки та піклування. Юридична допомога у виконанні рішень суду (стягнення аліментів, зменшення розміру аліментів, виселення, вселення, тощо). Надання правової допомоги при розірванні шлюбу. Допомога у встановленні режиму окремого проживання подружжя. Консультування з питань розподілу спільної сімейної власності подружжя. Сприяння визначенню місця проживання дитини. Юридична допомога у позбавленні батьківських прав. Допомога в питаннях поновлення батьківських прав. Юридична допомога з питань усиновлення дітей, що проживають на території України, іноземними громадянами

 • Право промислової власності

Адвокатська компанія „Андрій Мягкий і партнери” надає широкий спектр юридичних послуг із придбання, реалізації й захисту прав на об'єкти промислової власності, включаючи торговельні марки, промислові зразки, наукові та інші винаходи: Захист від недобросовісної конкуренції: Консультування клієнтів з питань захисту від несумлінної конкуренції. Представництво інтересів клієнта в Антимонопольному комітеті України і судах. Захист прав на об'єкти промислової власності: Консультування клієнтів з питань захисту прав на об'єкти промислової власності. Розробка стратегій і схем захисту прав на об'єкти промислової власності. Представництво інтересів клієнта в переговорах, пов'язаних із припиненням порушення прав на об'єкти промислової власності. Представництво інтересів клієнта в судах всіх рівнів, у тому числі підготовка процесуальних документів. Захист прав промислової власності в митних органах: Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності в Державній митній службі з метою припинення неправомірного імпорту/експорту. Представництво інтересів клієнта в митних органах. Реєстрація торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків: Консультування клієнтів з питань реєстрації об'єктів промислової власності, розробка оптимальної стратегії реєстрації цих об'єктів. Підготовка, подача і супровід заявок на реєстрацію торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, в тому числі заявок на міжнародну реєстрацію. Оскарження рішень Патентного відомства за заявками на реєстрацію об'єктів промислової власності. Продовження дії свідчень на торговельні марки, підтримку в силі патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Супровід процедури реєстрації торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків у закордонних країнах. Супровід угод, пов'язаних з використанням/передачею прав промислової власності: Консультування клієнтів з питань передачі або придбання прав на об'єкти промислової власності, в тому рахунку по податкових аспектах таких угод. Аналіз і складання ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії (франчайзингу), договорів про повну поступку прав на об'єкти промислової власності, реєстрація таких договорів. Представництво інтересів клієнтів в переговорах, пов'язаних з передачею або придбанням прав промислової власності. Правовий аудит документів про придбання і використання прав на об'єкти промислової власності.

Рукопожатие в офисе

Працюйте з нами!

Ми надаємо виняткові юридичні послуги, які індивідуально підбираються для кожного клієнта відповідно до потреб. Ознайомтеся із послугами, які ми пропонуємо. У разі виникнення будь-яких питань зв'яжіться з нами.

bottom of page